Just another WordPress site
Header

Ερωτήσεις και απαντήσεις για την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία

Νοεμβρίου 8th, 2011 | Posted by admin in Γενικά

Q: Τι είναι τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα;

A: Στο περιβάλλον υπάρχουν άπειρες πηγές εκπομπής ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας, η οποία μεταδίδεται με τη μορφή κυμάτων. Το γήινο ηλεκτρομαγνητικό πεδίο, οι μαγνήτες, εκατοντάδες οικιακές συσκευές, το ραδιόφωνο, η τηλεόραση, οι γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, το ηλιακό φως, είναι πηγές εκπομπής ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων, που διαφέρουν ως προς τη συχνότητα και την έντασή τους. Τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία εμφανίζονται σε ένα τεράστιο σύνολο συχνοτήτων (ηλεκτρομαγνητικό φάσμα) και χωρίζονται σε επιμέρους περιοχές (ζώνες συχνοτήτων).

Q: Υπάρχει σχέση μεταξύ της ακτινοβολίας της κινητής τηλεφωνίας και της ραδιενέργειας;

Α: Η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που χρησιμοποιεί η κινητή τηλεφωνία δεν έχει καμία σχέση με τη ραδιενέργεια. Είναι μη ιοντίζουσα ακτινοβολία χαμηλής συχνότητας, η οποία δεν επιφέρει αλλοιώσεις σε βιολογικούς ιστούς, όταν τηρούνται τα όρια ασφαλείας.

Q: Τι σχέση έχει η εκπομπή ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας της κινητής τηλεφωνίας με την αντίστοιχη των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών;

Α: Η ακτινοβολία της κινητής τηλεφωνίας είναι πολύ πιο ασθενής. Οι Σταθμοί Βάσης της κινητής τηλεφωνίας εκπέμπουν με μικρότερη ισχύ (10-20watt) σε σχέση με τους αντίστοιχους του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης. Ειδικότερα, οι Σταθμοί Βάσης του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης δημιουργούν μία ζώνη επικινδυνότητας αρκετά μέτρα γύρω από τα σημεία όπου είναι τοποθετημένοι, γι’ αυτό και η εγκατάστασή τους επιτρέπεται σε ειδικά πάρκα ή σε ακατοίκητα υψώματα, στα οποία η πρόσβαση του κοινού είναι απαγορευμένη.

Q: Πως και από ποιον έχουν καθοριστεί τα όρια ασφαλούς έκθεσης του κοινού στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία;

Α: οι αρμόδιοι διεθνείς επιστημονικοί οργανισμοί, η Διεθνής Επιτροπή Προστασίας από Μη-Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες (ICNIRP) και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO), αξιολογώντας το σύνολο της επιστημονικής έρευνας, έχουν εκδώσει αυστηρές οδηγίες προστασίας του κοινού από την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που διασφαλίζουν τη δημόσια υγεία. Με βάση τις οδηγίες αυτές, έχει συνταχθεί η σχετική Σύσταση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία καθορίζει τα όρια ασφαλούς έκθεσης του κοινού στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, εφαρμόζοντας την αρχή της προφύλαξης. Έτσι τα όρια που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση για συνεχή έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία, περιέχουν συντελεστή ασφαλείας 50 (50 φορές πιο αυστηρά από τα όρια στα οποία αποδεδειγμένα παρουσιάζονται θερμικά φαινόμενα) λαμβάνοντας υπόψη τις πλέον ευαίσθητες ομάδες κοινού όπως τα μικρά παιδιά, τους ασθενείς και τους υπερήλικες.

Q: Τι ισχύει στη χώρα μας για τα όρια ασφαλούς έκθεσης;

Α: Με το νέο νόμο για τις τηλεπικοινωνίες, ο οποίος ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων τον Ιανουάριο του 2006, η ελληνική πολιτεία καθόρισε νέα όρια ασφαλούς έκθεσης του κοινού, μειωμένα κατά 30% σε σύγκριση με τη σύσταση της Ε.Ε. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι τα όρια που ισχύουν στην Ελλάδα είναι από τα πλέον αυστηρά σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Παράλληλα, το νέο νομοθετικό πλαίσιο για την εγκατάσταση και λειτουργία των Σταθμών Βάσης κινητής τηλεφωνίας προβλέπει αυστηρότερα όρια κατά 40% σε σύγκριση με τη σύσταση της Ε.Ε. για όσες κεραίες κινητής τηλεφωνίας λειτουργούν ή θα λειτουργήσουν σε απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων από νοσοκομεία, βρεφονηπιακούς σταθμούς, σχολεία και γηροκομεία. Ωστόσο η χρήση της απόστασης ως παράγοντα για τον καθορισμό των ορίων ασφαλούς έκθεσης δεν στηρίζεται σε επιστημονικά δεδομένα ενώ διεθνώς τα όρια καθορίζονται από την πυκνότητα ροής ισχύος του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου και σε καμία περίπτωση από την απόσταση.

Q: Πόσο κοντά στα επιτρεπτά όρια είναι η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που εκπέμπουν οι Σταθμοί Βάσης;

Α: Η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία είναι δεκάδες ή εκατοντάδες φορές χαμηλότερη από τα επιτρεπτά όρια, σε όλα τα σημεία ελεύθερης πρόσβασης ενός Σταθμού Βάσης κινητής Τηλεφωνίας. Όπως καταδεικνύουν και πρόσφατες μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος μέτρησης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας ΦΑΣΜΑ, τόσο στην Αττική, όσο στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας και της Θράκης, η μέγιστη τιμή έκθεσης βρίσκεται εντός των επιτρεπτών από την Ελληνική νομοθεσία ορίων. Παράλληλα, οι έρευνες επιβεβαιώνουν όλα τα στοιχεία που ήταν διαθέσιμα μέχρι σήμερα και συγκεκριμένα ότι οι εκπεμπόμενες τιμές της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας είναι χαμηλότερες σε ποσοστό από 600 έως 50.000 φορές από τα επιτρεπτά όρια της ελληνικής νομοθεσίας.

Q: το κινητό τηλέφωνο εκπέμπει μικρότερη ακτινοβολία όταν οι σταθμοί βάσης είναι μακριά από τις πυκνοκατοικημένες περιοχές;

Α: Το αντίθετο ισχύει. Όσο πιο μακριά είναι ο σταθμός βάσης κινητής τηλεφωνίας τόσο περισσότερη ακτινοβολία εκπέμπει το κινητό τηλέφωνο προκειμένου να επικοινωνήσει μαζί του και να πραγματοποιήσει μία λειτουργία.
Μάλιστα σε σχετική ενημερωτική ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη το Μάρτιο του 2005, ο καθηγητής κ. Ι. Σάχαλος, Διευθυντής του Εργαστηρίου Ραδιοεπικοινωνιών του Α.Π.Θ, δήλωσε ότι το 60% της ισχύος με την οποία λειτουργούν τα κινητά τηλέφωνα απορροφάται από τον χρήστη. Έτσι αν το κινητό τηλέφωνο βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση από το σταθμό βάσης λειτουργεί στο μέγιστο της ισχύος του δηλαδή τα 250 mWatt από τα οποία τα 160 τα απορροφάει ο χρήστης. Αντίθετα αν ο σταθμός βάσης βρίσκεται κοντύτερα στο κινητό τηλέφωνο, η συσκευή λειτουργεί με μέση ισχύ 62,5mW και ο χρήστης απορροφά 40mW, δηλαδή τέσσερις φορές λιγότερη ενέργεια.

Q: Mπορούμε να έχουμε κινητή τηλεφωνία με τις κεραίες στους λόφους, μακριά από τις πόλεις;

Α: Οποιοσδήποτε τεχνικός που ασχολείται με την κινητή τηλεφωνία γνωρίζει ότι είναι αδύνατη η λειτουργία δικτύου κινητής τηλεφωνίας χωρίς την εγκατάσταση κεραιών εντός αστικών περιοχών. Αυτό μάλιστα αποδεικνύεται από το γεγονός ότι υπάρχουν σημεία εντός του αστικού ιστού όπου δεν υπάρχει η δυνατότητα επικοινωνίας λόγω απουσίας εγκατεστημένου σταθμού βάσης. Εξάλλου, αν υπήρχε αυτή η δυνατότητα, πρώτες οι εταιρίες κινητής τηλεφωνίας θα φρόντιζαν να εγκαθιστούν κεραίες εκτός αστικών περιοχών μειώνοντας δραστικά το κόστος εγκατάστασης και συντήρησης αλλά και προστατεύοντας την εικόνα και τη φήμη τους.

Q: Ξέρει κανείς πόσες ακριβώς είναι οι κεραίες που βρίσκονται εγκατεστημένες στον ελληνικό χώρο;

Η πληροφορία της ακριβούς τοποθεσίας ενός οποιουδήποτε σταθμού βάσης είναι καταχωρημένη στην Ελληνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ), πληροφορία στην οποία έχει ελεύθερη πρόσβαση ο κάθε Έλληνας πολίτης.

Q: Τι έρευνες γίνονται για τις επιπτώσεις της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας;

Οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας, εκπέμπουν ραδιοκύματα στις περιοχές συχνοτήτων των 900, 1.800 και 2.100 MHz. Πρόκειται δηλαδή για ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, αντίστοιχη με αυτή που εκπέμπεται από τους ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς, τα συστήματα επικοινωνίας της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής και άλλων υπηρεσιών εκτάκτου ανάγκης. Σημειώνεται όμως ότι τα ραδιοκύματα της κινητής τηλεφωνίας είναι πολύ ασθενέστερα σε ισχύ από τα ραδιοτηλεοπτικά κύματα. Για τα βιολογικά αποτελέσματα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, έχει αρχίσει εκτενής έρευνα από το Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο. Η μελέτη των επιπτώσεων των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων στην υγεία γίνεται με επιδημιολογικές μελέτες, μελέτες με πειραματόζωα (In Vivo), μελέτες με καλλιέργειες κυττάρων (In Vitro) και μελέτες σε εθελοντές. Την τελευταία δεκαετία έχουν ολοκληρωθεί περισσότερες από 200 ανεξάρτητες μελέτες μόνο για την κινητή τηλεφωνία. Τα όρια που έχει θεσπίσει ο ΠΟΥ αναφέρονται 24ωρη έκθεση και έχουν λάβει υπ’ όψη τους όλες τις ευαίσθητες ομάδες πληθυσμού. Ταυτόχρονα, έχουν υιοθετηθεί αυστηρότατοι συντελεστές ασφαλείας αφού οι τιμές που θεσπίστηκαν είναι τουλάχιστο 50 φορές μικρότερες από αυτές που έπρεπε να ισχύουν ώστε να ληφθούν υπόψη και τυχόν άλλες επιδράσεις που μπορεί να αποδειχθούν μακροπρόθεσμα (θερμικά και μη θερμικά αποτελέσματα). Η έρευνα συνεχίζεται και παρόλα αυτά δεν έχει αποδειχθεί μέχρι σήμερα αρνητική επίδραση της Η/Μ ακτινοβολίας σε επίπεδα κάτω από τα όρια που ισχύουν.

Q: Ποια είναι τα όρια ασφαλούς έκθεσης χωρών της Ε.Ε.;

Αν και σε ελάχιστες ευρωπαϊκές πόλεις, τα όρια που προτείνονται είναι πιο αυστηρά από αυτά που ισχύουν στην Ελλάδα, πρέπει να τονιστεί ότι σε αυτές τις περιπτώσεις επιτρέπεται η εγκατάσταση μικροκυψελών, δηλαδή μικρότερων σε ισχύ κεραιών και πολύ κοντά η μία στην άλλη (κεραίες σε μπαλκόνια, δωμάτια κ.α.). Η εκπεμπόμενη ισχύς των μικροκυψελών είναι πολύ μικρότερη από την αντίστοιχη των σ/β που εγκαθίστανται στις οροφές κτιρίων. Κάτι τέτοιο θεωρείται αδιανόητο στην Ελλάδα λόγω έλλειψης ορθούς ενημέρωσης του κοινού αναφορικά με τη λειτουργία της κινητής τηλεφωνίας.

Q: Υπάρχει «καμουφλάζ» των κεραιών: 

Πρωταρχικό μέλημα των εταιριών κινητής τηλεφωνίας είναι η αισθητική εναρμόνιση των εγκατεστημένων σταθμών βάσης με το υπόλοιπο περιβάλλον, όρος που επιβάλλεται και από τις περιβαλλοντικές μελέτες. Για το λόγο αυτό, τόσο σε εθνικό αλλά όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, χρησιμοποιούνται κατασκευές έτσι ώστε ο ιστός αλλά και οι κεραίες του σταθμού βάσης να αφομοιωθούν αισθητικά από τον περιβάλλοντα χώρο. Με τον τρόπο αυτό, λαμβάνεται σοβαρά υπ’ όψη και ο ψυχολογικός παράγοντας του ανθρώπου, ο οποίος σε αρκετές περιπτώσεις διαταράσσεται με το θέαμα μίας σιδηροκατασκευής. Η χρήση αυτών των κατασκευών δεν αποσκοπεί στην παραπληροφόρηση του κοινού.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.