Just another WordPress site
Header

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Μαΐου 24th, 2014 | Posted by admin in Γενικά

Α) «ΛΟΓΙΣΤΕΣ – ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΙ – ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ: Που αρχίζει και που σταματά η συμμετοχή τους στην ανάληψη των ποινικών και αστικών ευθυνών σε περίπτωση ατυχημάτων εργαζομένων & τρίτων ».

Μετά την πρόσφατη καταδίκη λόγω εργατικού ατυχήματος εργοδότη , προισταμένου του υπαλλήλου, υπεύθυνου προσωπικού & του εσωτερικού Τ/Α , εύλογα προέκυψαν ερωτηματικά .

Δεν διασφαλίζεται ο εργοδότης και οι υπόλοιποι , αφού τα ανέθεσαν στον Τ/Α ?

«ΠΡΟΣΤΙΘΕΝΤΕΣ» Είναι η απάντηση, ο νομικός όρος που ο δικαστής έκρινε δημιουργώντας δεδικασμένο πλέον . Φταίνε και οι παραπάνω από κοινού.

Αν ο εργοδότης δεν θέλει να ασχοληθεί & θέλει να τα αναθέσει ΟΛΑ σε ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, μπορεί ?
Απάντηση: Η απάντηση είναι ότι βεβαίως και μπορεί. Παρότι η εργοδοτική ευθύνη δεν ασφαλίζεται και δεν μεταβιβάζεται ο τρόπος είναι ο ορισμός, η ανάθεση δηλ. επιπρόσθετων καθηκόντων στον Τεχνικό Ασφαλείας. Αντί συμβουλευτικό όργανο όπως τον θέλει ο νόμος 1568 /85 ή ο πρόσφατος Ν Ν.3850/2010 , ο Τ/Α ορίζεται από τον εργοδότη ως ο νόμιμος εκπρόσωπός του για τα μέτρα πρόληψης επαγγελματικού κινδύνου των εργαζομένων και των τρίτων. Στις ναυτιλιακές εταιρείες αλλά και αλλού αυτό συνηθίζεται κατά κόρον. Ο Τ/Α αναλαμβάνει επίσης σε περίπτωση ατυχήματος την σύνταξη της αναγγελίας ατυχημάτων , της διερεύνησης , της αποστολής της μελέτης επικινδυνότητας προς τις ανακριτικές αρχές, συλλέγει τα αποδεικτικά εκπαίδευσης προσωπικού, των αποδεικτικών της ενημέρωσης της ορθής χρήσης των μέσων ατομικής προστασίας από τους εργαζόμενους, τα αποδεικτικά παραλαβής των ΜΑΠ, εκδίδει τις προδιαγραφές ασφάλειας των ΜΑΠ, καταθέτει ως μάρτυρας, συντάσσει τον φάκελο των απολογητικών υπομνημάτων του εργοδότη και των λοιπών «προστιθέντων» εμπλεκομένων (δηλ των άμεσων ή έμμεσων Προισταμένων, του γραφείου Προσωπικού του κλπ) ώστε να αποδειχτεί εμπεριστατωμένα, τεκμηριωμένα και με σαφήνεια ότι η επιχείρηση φρόντισε για τις σχετικές πρόνοιες. Ολα αυτά, δύναται ο εργοδότης εγγράφως να τα περιλάβει στην ειδική σύμβαση γνωστοποίησης καθηκόντων Τ/Α ή σε ξεχωριστό παράρτημα. Ο Τ/Α δεν παραμένει έτσι ο εξωτερικός ή εσωτερικός σύμβουλος που περνά ως επισκέπτης περιοδικά αναγράφοντας στο βιβλίο γραπτών παρατηρήσεων ξερά τις παρατηρήσεις του, οι οποίες πολλάκις επαναλαμβάνονται συνήθως χωρίς να έχει καμμία άλλη ευθύνη. Αντίθετα έχει ευθύνη όχι απλά να εντοπίσει τα προς επίλυση θέματα ασφαλούς εργασίας αλλά και να τα επιλύσει. Γεννάται το ερώτημα: Τι γίνεται στην περίπτωση κατά την οποία ο εργοδότης ή άλλος εμπλεκόμενος αρνείται ή καθυστερεί να εγκρίνει τα σχετικά κονδύλια ? Γιαυτό και ο νομοθέτης ορίζει ότι ο τεχνικός ασφαλείας υπάγεται απευθείας στην Διοίκηση. Ετσι δεν θα μεσολαβούν ενδιάμεσοι που πιθανώς ηθελημένα ή αθέλητα δεν θα είχαν συναίσθηση του κινδύνου, της αναγκαιότητας και την γνώση της ιεράρχησης των λαμβανομένων μέτρων. Μόνον και μόνο τότε, διασφαλίζεται ο εργοδότης και οι «προστιθέντες». Διευκρινίζουμε πως ο Τ/Α δεν μετατρέπεται έτσι στον «αυτοφοράκια» της κάθε επιχείρησης. Η οπτική γωνία που πρέπει να το δεί κανείς είναι πως ειναι ο εξειδικευμένος ειδικός που έχει βαθιά γνώση και εμπειρία των σχετικών θεμάτων. Ο έξυπνος εργοδότης διαβλέπει ότι ο τυπικός ορισμός του οποιουδήποτε μηχανικού ως Τ/Α ίσως να του κοστίσει πολύ μα πολύ ακριβότερα, όταν θα κληθεί στο εδώλιο του κατηγορούμενου και ο Τ/Α που θα κληθεί να μιλήσει θα αποδεχθεί ανεπαρκής. Και αυτό θα συμβεί μία φορά. Αρκεί όμως για να καταστρέψει τους κόπους μιάς ζωής. Παραδείγματα δεδικασμένων και μάλιστα πρόσφατων, μπορούμε να αναφέρουμε.

(Β) ΔΗΜΟΙ / ΕΠΙΤΡΟΠΟΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Πως ξεμπλοκάρουν ΔΗΜΟΙ και οι ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ από την ¨ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ¨ ανάθεση καθηκόντων Τ/Α?
Έχουν παραπάνω ποινικές ευθύνες σε αντικείμενο που δεν γνωρίζουν ή δεν επιθυμούν να εμπλακούν? Έχει την δυνατότητα Επίτροπος που ελέγχει τα εντάλματα εξωτερικών Τ/Α Δήμου να προκαθορίζει αυτό δημιουργώντας προηγούμενο & εμπλοκή στους δήμους σε όλη την Ελλάδα ?
Απάντηση:
Πράγματι, στο παρελθόν μπλόκαρε η παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών Τ/Α σχεδόν σε όλους τους ΟΤΑ, λόγω μιας παλαιότερης πράξης (52/2012) του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Όμως με νεώτερες πράξεις του το κλιμάκιο τμήμα 1 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, παρέχει πλέον αυτήν την δυνατότητα. (πράξεις 197/2013, 198/2013, 220/2013). Επιπρόσθετα δεν μπορεί κανείς εργοδότης να υποχρεώσει εσωτερικούς εργαζόμενους οπουδήποτε φορέα (του δημοσίου , των ΟΤΑ, του ιδιωτικό τομέα) να αναλάβουν καθήκοντα Τεχνικού Ασφάλειας ανεξάρτητα του αν πληρούν ή όχι τα τυπικά προσόντα. Η άρνηση ανάληψης των συγκεκριμένων καθηκόντων είναι δικαίωμα του εργαζόμενου και δεν συνιστά σε καμμία περίπτωση, άρνηση εργασίας. Η ασφαλιστική δικλίδα του νομοθέτη, είναι η υποχρεωτική συμπλήρωση του εντύπου 3 , δηλ. της αποδοχής των καθηκόντων αυτών από τον εργαζόμενο όταν γνωστοποιείται η ανάληψη καθηκόντων Τ/Α στο οικείο ΚΕΠΕΚ. Αλλιώς ο ορισμός Τ/Α θεωρείται άκυρος και ως μη γενόμενος. Υπάρχει μάλιστα σχετικό, δεδικασμένο προηγούμενο, όπου ο ορισμός εσωτερικού υπαλλήλου ως Τ/Α εν αγνοία του, κρίθηκε ως μη γενόμενος (παρότι μάλιστα είχε δημοσιευθεί σε ΦΕΚ) εφόσον δεν είχε γίνει εκ μέρους του η συγκεκριμένη αποδοχή καθηκόντων.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.